Predsezonksa akcija klimatske naprave Maxon Fresh 3,5kw wifi

Organizatorji nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje Nuvision d.o.o.. (davčna št. SI92778151), Cerov log 16 8310 Šentjernej (v nadaljevanju: organizator nagradne igre).

Kdo lahko sodeluje V nagradni igri lahko sodelujejo samo fizične osebe, starejše od 18 let. Zaposleni in njihovi ožji družinski člani ter ostali sodelavci organizatorjev nagradne igre ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Pravila sodelovanja V nagradni igri in nagradnem žrebanju sodelujejo le udeleženci, ki bodo izpolnili naslednje pogoje:

• sprejmejo pravila in pogoje nagradne igre

• v obrazec na spletni strani nagradne igre vnesejo veljaven e-poštni naslov

• delijo in komentirajo Facebook objavo, prikazano na spletni strani nagradne igre

Trajanje nagradne igre Nagradna igra poteka od 15.04.2021 od 08:00 ure do vključno 15.05.2021 do 23:59 ure. Uporabniki, ki se bodo v nagradno igro prijavili pred začetkom ali po koncu, ne bodo upoštevani.

Glavna nagrada

Izžrebali bomo 1 dobitnika nagrade: KLIMATSKA NAPRAVA maxon Fresh plus 3,5 KW INVERTER + WIFI, R32 Izplačilo nagrade v denarju ni možna.

Organizatorja nagradne igre nista materialno, moralno ali kazensko odgovorna za kakršne koli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Nagrada ni prenosljiva.

Žrebanje Nagrajenca bomo izžrebali 16.5.2021 ob 9.00 na sedežu podjetja Nuvision d.o.o. izmed vseh prejetih pravilnih izpolnjenih obrazcih na facebook ali prejetih e-naslovov. Prisotnost pri žrebanju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Podelitev nagradne igre Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti, ki jo bo navedel ob prijavi. Z nagrajencem se bomo individualno dogovorili glede prevzema nagrade. Za mladoletne osebe morajo nagrado prevzeti njihovi zakoniti zastopniki. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada je prenosljiva na tretjo osebo, ni pa možna menjava nagrad, ki niso določena v Splošnih pogojih nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad in v zvezi s tem se strinjajo, da bodo v kolikor bo to potrebno, posredovali vse potrebne podatke. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval vseh zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 15 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Vrednost glavne nagrade presega 42 EUR, zato je v skladu z določbami Zakona o dohodnini (ZDoh-2, Ur. l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji) za nagrajenca potrebno plačati akontacije dohodnine od prejete nagrade. Akontacijo dohodnine poravna organizator nagradne igre.

Nagrajenec je dolžan posredovati svojo davčno številko v 15 dneh po žrebu, sicer ni upravičen do nagrade.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Organizator storitve se zavezuje, da osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej nagradni igri, ne bo posredoval tretjim osebam in jih bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Udeleženec nagradne igre s svojim sodelovanjem podaja privolitev, da organizator, kot upravljalec zbirke osebnih podatkov, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 in nadaljnji).

Zbirka osebnih podatkov udeležencev nagradne igre obsega naslednje osebne podatke:

• elektronski naslov Sodelujoči v nagradni igri dovoljujejo, da se njihovi osebni podatki (e-naslov) zbirajo v bazi podatkov. Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator (Nuvision d.o.o. Cerov log 16 8310 Šentjernej) kot upravljavca osebnih podatkov tiste podatke, ki sta jih od njih pridobila, samostojno in po lastni presoji obdelujeta izključno v obdobju trajanja nagradne igre in za naslednje namene:

• organizacija in izvedba nagradne igre v vseh vidikih;

• obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;

• objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;

• objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim Sodelujoči v nagradni igri lahko dajo ločeno privolitev za prejemanje e-novic organizatorja, kar potrdijo z obkljukanjem okenca v prijavnem obrazcu na spletni strani nagradne igre. S tem dajejo privolitev za trajno uporabo (do odjave ali zahteve za izbris) vpisanih osebnih podatkov (ime in e-naslov) za naslednje namene: Pravice sodelujočih v nagradni igri na podlagi njihovih privolitev Posameznik lahko od organizatorjev nagradne igre kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@nuvision.si in podrobno navede, da želi preklicati privolitve dane v sklopu te nagradne igre.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:

• pravico do izpisa svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z njim, v strojno berljivi obliki

• pravico do popravka netočnih podatkov, zbranih v povezavi z njim

• pravico do »pozabe« (izbrisa) vseh njegovih zbranih podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov

• pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov

• Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, se naslovi v pisni obliki na e-naslov upravljavca info@nuvision.si. Upravljavec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od sodelujočega zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da ga ne more zanesljivo identificirati. Upravljavec mora na zahtevo posameznika odgovoriti najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Odgovornost Organizator nagradne igre ne odgovarja za kakršno koli posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa ali napak v delovanju spletne strani, kot tudi ne jamčita za uspešnost uporabe teh spletnih strani. Pritožbe Morebitna vprašanja ali reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko sporočite na mail info@nuvision.si.

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in vloge, ki niso v skladu s pravili nagradne igre, ne bodo upoštevani. Končne določbe Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli podaljša nagradno igro, da v času trajanja nagradne igre, zaradi višje sile, zlorabe sistema ali drugega dejanja na katerega ne bo mogel vplivati, prekine nagradno igro in spremeni splošne pogoje, razveljavi posamezno nagradno igro in jo pod obstoječimi ali spremenjenimi pogoji prične ponovno ali se odloči, da bo nagradno igro prekinil in nagrade ne bodo podelil. Sodelujoči v nagradni igri se odpovedujejo kakršnim koli pravnim zahtevkom do organizatorja, posredno ali neposredno povezanih s sodelovanjem v nagradni igri.

Šentjernej, 15.04.2021